Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz
Nurederm Kozmetik Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) tedarikçisi olarak Kişisel
Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında Meline Online Aydınlatma Metni ile bilgilendirilmiş
bulunmaktayım.
Bu doğrultuda kişisel verilerimden aydınlatma metninde ifade edilen ad, soy adı, T.C. Kimlik
numarası gibi kimlik verilerimin; telefon numarası, e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres gibi
iletişim verilerimin; banka hesap bilgileri, vergi numarası, vergi dairesi, kredi/banka kartı bilgileri
gibi finans bilgilerim ile satın aldığım ürün(ler)e ilişkin bilgilerin tarafıma satış yapılabilmesi
amacıyla toplanmasına; ayrıca ifade edilen bu verilerin güvenli ve verimli şekillerde bulut bilişim
altyapılarında saklanmak amacıyla yurtdışına aktarılmasına, hiçbir baskı ve zorlama altında
kalmadan özgür iradem ile açıkça rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

top